Zaproszenie

Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy,

Serdecznie zapraszam na IV Konferencję „Najnowsze standardy diagnostyczne i terapeutyczne chorób metabolicznych”, która odbędzie się w dniu 3 marca 2012 roku w Poznaniu. W jej trakcie zamierzamy zaprezentować problemy dyslipidemii, z uwzględnieniem wartości terapii skojarzonej.

Nadchodząca dekada postawi nas w obliczu narastającej epidemii cukrzycy. Znani diabetolodzy przedstawią postęp, jaki dokonał się w ostatnim czasie w leczeniu cukrzycy. Nowe leki to nowe możliwości dla lekarzy.

Chorobą cywilizacyjną jest z pewnością nadciśnienie tętnicze. Czy dokonały się zmiany w standardach Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego? Jakie miejsce w terapii hipotensyjnej zajmuje terapia skojarzona? Na te pytania udzielą nam odpowiedzi hipertensjolodzy.

Chcąc zbliżyć się do praktyki, zapraszamy na warsztaty dotyczące diagnostyki i terapii otyłości. Warsztaty odbędą się pod patronatem Polskiego Stowarzyszenia Praktycznej Terapii Otyłości. Będzie nam miło gościć na warsztatach członków stowarzyszenia „TALIA”.

Zapraszamy 3 marca 2012 roku!

 

Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego

prof. zw. dr hab. n. med. Danuta Pupek-Musialik