Informacje Ogólne

Termin
23 lutego 2013 roku

Miejsce
Novotel Poznań Centrum
Poznań 61-898,
Plac Władysława Andersa 1


Organizator
VM Media sp. z o.o. VM Group sp.k.
ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk
tel.: (58) 320 94 94
faks: (58) 320 94 60


Punkty edukacyjne           
Uprzejmie informujemy, że wszystkim uczestnikom Konferencji zostaną przyznane 3 punkty edukacyjne.

Certyfikaty

Certyfikaty uczestnictwa będą wydawane po zakończeniu wykładów w recepcji konferencyjnej za okazaniem identyfikatora.

Wydruk certyfikatu

Istnieje możliwość samodzielnego wydruku certyfikatu za pośrednictwem elektronicznego systemu rejestracji — szczegóły poniżej:

1. W celu wydrukowania certyfikatu należy zalogować się na swój profil, wybierając Rejestrację.
2. Z menu znajdującego się po lewej stronie wybieramy Wydruk certyfikatu.
3. Klikamy na Pobierz certyfikat.
4. Wygenerowany certyfikat, gotowy do wydruku, pojawia się w nowym oknie.
5. Drukujemy certyfikat.

W przypadku wystąpienia błędów w danych lub jakichkolwiek innych problemów należy się skontaktować z Organizatorem.


Konferencja jest skierowana do osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi — podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne
(Dz.U. z 2008 r. nr 234, poz. 1570).