Informacje ogólne

Termin
7 marca 2015 roku

Miejsce

Hotel Mercure Poznań Centrum
Ul. Roosevelta 20
60-829 Poznań

Przewodnicząca Komitetu Naukowego
prof. dr hab. med. Danuta Pupek-Musialik

Organizatorzy
VM Media sp. z o.o. VM Group sp.k.
ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk
tel.: (58) 320 94 94
faks: (58) 320 94 60

Oddział Nadciśnienia Tętniczego i Zaburzeń Metabolicznych
Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Zaburzeń Metabolicznych i Nadciśnienia Tętniczego
Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
ul. Szamarzewskiego 82/ 84
60-569 Poznań
tel. 61 854 93 77
fax. 61 847 85 29


Punkty edukacyjne            
Uprzejmie informujemy, że wszystkim uczestnikom Konferencji zostaną przyznane punkty edukacyjne.

Certyfikaty
Certyfikaty uczestnictwa będą wydawane po zakończeniu wykładów w recepcji konferencyjnej za okazaniem identyfikatora.

Wydruk certyfikatu
Istnieje możliwość samodzielnego wydruku certyfikatu za pośrednictwem elektronicznego systemu rejestracji — szczegóły poniżej:
1. W celu wydrukowania certyfikatu należy zalogować się na swój profil, wybierając Rejestrację.
2. Z menu znajdującego się po lewej stronie wybieramy Wydruk certyfikatu.
3. Klikamy na Pobierz certyfikat.
4. Wygenerowany certyfikat, gotowy do wydruku, pojawia się w nowym oknie.
5. Drukujemy certyfikat.

W przypadku wystąpienia błędów w danych lub jakichkolwiek innych problemów należy się skontaktować z Organizatorem.


Konferencja jest skierowana do osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi — podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne
(Dz.U. z 2008 r. nr 45, poz. 271).